Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná přihláška na školení „STEPS 13 NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE OPRAV VOZOVEK“

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Termín konání školení: 10. 3. 2021, on-line formou

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic (příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic
K účasti na školení přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Vložné:
1 400,- Kč pro členské organizace Sdružení pro výstavbu silnic, investorské organizace a státní správu.
2 400,- Kč pro ostatní.

Uvedené ceny nezahrnují DPH.