Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná přihláška na školení „Malá násobilka FIDIC Claim Managementu v praxi “

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Termín konání školení: 9. 3. 2021 od 13:30 hod., on-line formou
Přednášející: Lukáš Klee, Ondřej Vaněček, Tomáš Opelka

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic (příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic
K účasti na školení přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Vložné:
1 300,- Kč pro členské organizace Sdružení pro výstavbu silnic, investorské organizace a státní správu.
2 300,- Kč pro ostatní.

Uvedené ceny nezahrnují DPH.