Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná přihláška na workshop „SILNIČNÍ AKADEMIE 2018 - září - listopad 2018“

Název firmy:
je členem Sdružení pro výstavbu silnic

Termíny konání kurzů:
Kurz č.4, 20.11.2018 - Asfalty a asfaltová pojiva v silničním stavitelství (volných míst:4)
Kurz č.5, 21.11.2018 - Asfaltové směsi (volných míst:1)
Kurz č.6, 22.11.2018 - Údržba a opravy vozovek (volných míst:1)

K účasti na workshopu přihlašujeme tyto pracovníky:
Tituly
před jménem
Jméno Příjmení Tituly
za jménem

Kurzy se budou konat v areálu společnosti VIAKONTROL, spol. s r.o., Podnikatelská 539, Praha 9 - Běchovice, PSČ 190 11.

Kapacita jednoho kurzu je omezena na max. 12 osob.

Vložné pro členy Sdružení, ŘSD ČR a další investorské organizace činí:
při účasti na 1 kurzu 3 509,- za účastníka
při účasti na 2 kurzech 6 776,- za účastníka
při účasti na 3 kurzech 9 801,- za účastníka

Vložné pro nečleny Sdružení činí:
při účasti na 1 kurzu 5 203,- za účastníka
při účasti na 2 kurzech 10 164,- za účastníka
při účasti na 3 kurzech 14 641,- za účastníka

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.