Sdružení pro výstavbu silnic Praha

ANKETA


Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň, kterou věnujete zpravodaji SILNICE MOSTY.
Vaše názory nás zajímají, proto budeme rádi, pokud vyplníte anketu, která nám pomůže tento titul zkvalitnit a udělat pro Vás ještě zajímavějším.

Za Vaše odpovědi předem děkujeme.

1. Zpravodaj SILNICE MOSTY čtu:
Vůbec Občas Pravidelně
2. Z níže uvedených témat mě nejvíce zajímá:
Asfaltové technologie
Asfaltová pojiva
Cementobetonové kryty
Kamenivo
Mosty
Tunely
Legislativa
Z činnosti Sdružení a jeho odborných týmů
Odborné akce
Realizace zajímavých staveb
Výzkum a vývoj
Technická normalizace
Systém jakosti
Recyklace v silničním stavitelství
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na silnicích
Ochrana ŽP v silničním stavitelství
Mechanizace v silničním stavitelství


3. Ve zpravodaji mi chybí:

4. Preferuji rozsah článků:
Kratší (do 4 stran) Delší (5-8 stran)
5. Mohu nabídnout následující formu spolupráce:
Odborné příspěvky Fotografie


6. Další připomínky a náměty:


7. Uvítali byste elektronickou verzi zpravodaje na www.silnice-mosty.cz?


Odesílatel (e-mail):